Teknik Uygulamaları

Teknik Uygulamaları

MK-32 Aderans Arttırıcı - Brüt Beton Astarı

Yüzey Hazırlığı için Kullanılan Yüksek Performanslı Sıvı

TANIMI

Maksimum tozuyan ve yüksek oranda emici yüzeylerin
sabitlenmesinde kullanılan, alkaliye dayanıklı ve çok iyi
bağlayıcı özelliğine sahip kullanıma hazır yüksek aderanslı astardır.

AVANTAJLARI

• Çok iyi hücresel bağlantı ve su tutma özelliği.
• Mükemmel aderans.
• Kokusuz.

UYGULAMA ALANI

• MK 32, su yalıtım veya boya uygulaması yapılması dü-
şünülen gözenekli beton, kireçli sıvalar, kireç lişi plakalar, çimento esaslı plakalar ve alçı esaslı yüzeyler gibi
tozuyan ve emici yüzeylere aderans arttırıcı ve su geçirimsizlik astarı olarak kullanılır.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

• Kuruma süresi: 6-24 saat.
UYARILAR VE ÖNERİLER
• Malzeme kürünü alıncaya kadar yağıştan korunmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

• Yüzey,kireçli boyalar, kabarmış ve dökülmüş badanalar
ve sabit olmayan gevşek parçalardan ve tozdan temizlemelidir.
• Düz olmayan yüzeyler özel tamir harçları ve macunları
ile düzeltilmelidir.
• Aderansı düşük zeminlerin tespiti için çekiç yardımı ile
kontrol edilmelidir. Zayıf kısımlar yüzeyden koparılmalıdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

• Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
• Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama
yapmaktan kaçınılmalıdır.
• Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don
tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

UYGULAMA

•MK 32, inceltilmeden homojen hale gelinceye kadar
karıştırılıp, posteki rulo, fırça veya püskürtme cihazı ile
tek kat olarak uygulanmalıdır. Çok emici yüzeylerde iki
kat uygulamak gerekebilir.
• MK 32 uygulanmış olduğu yüzeyin emiciliğini önemli
ölçüde azaltır. Bir sonraki su yalıtım malzemesi veya son
kat boya uygulamasına ortalama 1-3 saat sonra geçilmelidir. Nemli hava koşullarında kuruma süresi uzamaktadır.
• Uygulama sonrası aletler tiner ile temizlenmelidir.

TÜKETİM

150-200 gr/m2.

AMBALAJ

20 kg plastik bidon.

RENK

Açık mavi.

UYGULAMA ALETLERİ

Posteki rulo, fırça.

RAF ÖMRÜ

Orijinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalı-
dır. Ambalajlar dondan korunmalıdır.

TANIMI

Maksimum tozuyan ve yüksek oranda emici yüzeylerin
sabitlenmesinde kullanılan, alkaliye dayanıklı ve çok iyi
bağlayıcı özelliğine sahip kullanıma hazır yüksek aderanslı astardır.

AVANTAJLARI

• Çok iyi hücresel bağlantı ve su tutma özelliği.
• Mükemmel aderans.
• Kokusuz.

UYGULAMA ALANI

• MK 32, su yalıtım veya boya uygulaması yapılması dü-
şünülen gözenekli beton, kireçli sıvalar, kireç lişi plakalar, çimento esaslı plakalar ve alçı esaslı yüzeyler gibi
tozuyan ve emici yüzeylere aderans arttırıcı ve su geçirimsizlik astarı olarak kullanılır.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

• Kuruma süresi: 6-24 saat.

UYARILAR VE ÖNERİLER

• Malzeme kürünü alıncaya kadar yağıştan korunmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

• Yüzey,kireçli boyalar, kabarmış ve dökülmüş badanalar
ve sabit olmayan gevşek parçalardan ve tozdan temizlemelidir.
• Düz olmayan yüzeyler özel tamir harçları ve macunları
ile düzeltilmelidir.